The times, they are changing. De veiligheid staat voorop, maar tegelijkertijd moeten de kosten wel zo laag mogelijk blijven.

Meestal is het het een of het ander, maar in het geval van magnetische koppelingen is de combinatie gelukt. Wanneer u gebruikt maakt van 3-spindel pompen weet u dat u vroeg of laat te maken gaat krijgen met een lekkende as-afdichting.

Geen lekkage

KRAL heeft hier als oplossing de magnetische koppeling voor uitgevonden. Waar er voorheen sprake was van lekkage en de pomp dan ook direct gigantisch veel ging lekken en voor behoorlijke rotzooi zorgde, is dat nu niet langer het geval.

De magnetische koppeling zorgt ervoor dat het onderhoud van 3-spindelpompen afneemt en de kans op lekkage van afdichtingen verdwijnt. Het zorgt voor een schone machine kamer. De betrouwbaarheid van de pomp neemt enorm toe, waardoor de servicefrequentie afneemt.

HFO

Omdat HFO-olie op hoge temperaturen wordt verwarmd, kan er lekkagebrand ontstaan. Maar doordat alle olie nu binnen het huis blijft en er ook niet langer brandstoffen vrijkomen, wordt de veiligheid enorm vergroot.

Terugverdientijd

Het gebruik van magnetische koppelingen leidt tot een kostenbesparing; vooral dankzij minder onderhoud.

De initiële investering gaat weliswaar omhoog, maar de verdere kosten nemen dusdanig af dat de investering binnen 3 tot 5 jaar is terugverdiend, uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid seals die vervangen zouden moeten worden. Drie seals vervangen staat ongeveer gelijk aan de extra investering van één magnetische pomp. Alle eigendomskosten zullen met de magnetische koppeling veel lager uitvallen.

Waarom werkt het beter?

De magnetische koppeling werkt zoveel beter dan de seals omdat de twee assen niet langer mechanisch met elkaar worden verbonden. De vloeistof is ingesloten in een metaal huis en er zijn geen roterende afdichtingen meer. Deze techniek bestaat al veel langer, maar kosten voor magneten zijn de laatste jaren flink gedaald, waardoor het nu een rendabele investering is geworden.