Binnen productieprocessen waarbij vacuüm wordt gebruikt, is het van belang dat er geen lekken plaatsvinden. De mate van lek van een verpakking of product bepaalt vaak de levensduur of houdbaarheid van het product. Lektesten in zo’n situatie is een essentiële test. Lameco ontwikkelt en bouwt klant specifieke lektestopstellingen en zorgt ervoor dat dit hele testtraject binnen een vooraf besproken tijdsduur plaatsvindt en het lektesten zo geen bottleneck vormt binnen de productielijn.

Lektesten

Elk product is lek, de vraag is alleen hoe lek het product mag zijn. De lekdichtheid van het product kan de levensduur of houdbaarheid bepalen. Een bekende methode van lektesten is het plaatsen van een product in een vacuümkamer. Door het product te vullen met helium kan er met een lektester zeer nauwkeurig bepaalt worden hoe lek het product is. Tijdens zo’n proces kan het product ook op overdruk gebracht worden om verbindingen extra te belasten en te testen op lekdichtheid. Een andere methode is de omgekeerde methode waarbij het product vacuümgetrokken wordt. De beste methode is productafhankelijk.

Procesmatig

Om ervoor te zorgen dat het lektesten van het product zo goed mogelijk in het productieproces wordt geïntegreerd, lopen wij samen met u de hele lijn door. We kijken naar de grootte van het product, het productieproces zelf, de aanvoer van de producten, de methode van lektesten, de gewenste doorlooptijd en uiteraard de door u aangegeven lekdichtheid. Op basis daarvan komen wij samen met u een voorstel dat aan uw wensen en eisen voldoet.

Automatisering

Bij een productieproces waarbij de doorloopsnelheid hoog ligt, zijn tijdsdruk, handeling en automatisering van belang. Wanneer de gewenste tijd niet met één lektester behaald kan worden, kan een tweede tester uitkomst bieden. Daarnaast is er snelheid te behalen door het handelingsproces zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De systemen die wij leveren kunnen in meer of mindere mate volledige geautomatiseerd worden.

Lameco is al ruim 70 jaar specialist op het gebied van vacuümsystemen. Wij staan u graag bij met informatie en advies. Wij kunnen zowel losse onderdelen leveren alsook hele vacuümsystemen ontwerpen, leveren en installeren. Daarnaast staat ons service team altijd klaar voor onderhoud en reparatie.