Stel dat het niet wettelijk verplicht zou zijn om uw auto elk jaar APK te laten keuren. Zou u uw auto dan niet laten keuren en gewoon doorrijden totdat het een keer mis gaat? Of zou u toch jaarlijks willen weten of uw auto nog wel aan de eisen voldoet en niet ineens dienst weigert?

Dit geldt net zo goed voor onze pompen. Toch komt het regelmatig voor dat we pompen terugkrijgen waar jaren niet naar op of om is gekeken, waar de olie niet van ververst is, waar water niet uit is gehaald of waar de koeling niet meer voldoende werkt.

Olie tip

Wat raden wij dan aan: Ongeacht wat u ook doet, de olie moet elk jaar ververst worden en als de olie voortijdig bruin wordt, moet deze er ook uit, zelfs als dit binnen een jaar is.

Preventief onderhoud

Daarnaast, bij standaard toepassing en frequentie, toch zeker elke 3 jaar een preventief onderhoud van de vacuümpomp.

Zo’n onderhoudsbeurt ziet er grofweg als volgt uit: De lagers van de elektromotor worden gecontroleerd, waarna de pomp uit elkaar wordt gehaald en de speling tussen de rotor en de stator wordt gemeten. Bedraagt deze minder dan 5/100mm dan zullen we alle bewegende deeltjes vervangen.

Vervolgens worden de lagers vervangen, waarna de pomp weer in elkaar wordt gezet. Dan volgen nog testen met gebruikte en schone olie en wordt de vacuüm getest en de pomp weer schoon en met keuringssticker bij u afgeleverd.

Afgekeurd?

Bedraagt de speling echter meer dan 5/100mm dan zullen we de onderhoudsbeurt staken en bij u met een voorstel komen voor een nieuwe pomp of vervangen van onderdelen, afhankelijk van levensduur en gebruik. Op deze manier maken we geen onnodige kosten, maar kunnen we in samenspraak tot een oplossing komen.