Tankreiniging

Voor advies of vrijblijvende offerte:

tel. 015-276891
fax. 015-276894
e-mail: sales@lameco.be


Door de toenemende eisen op het vlak van kwaliteit en hygiëne wordt een efficiënt reinigingssysteem als maar belangrijker. Een juiste keuze waarborgt een efficiënte productie, een verhoogde productkwaliteit en een reductie van de reinigingskosten.
Lameco biedt u verschillende mogelijkheden van tankreinigingsapparatuur aan, afhankelijk van de toepassing en renigingsfrequentie hebben we steeds de meeste efficiënte oplossing voor u.

We onderscheiden twee manieren van reiniging; een spoelende reiniging waarbij de tank met behulp van stationaire of roterende sproeibol wordt schoongespoeld. En een impactreiniging met behulp van tankreinigingsmachine die een intensieve reiniging biedt.

Naast de lage druk oplossingen bieden we even eens een hoge druk systeem voor het reinigen van sterk bevuilde tanks in de industrie en chemische nijverheid.

 

onze oplossingen

  • Stationaire sproeibollen
  • Roterende sproeibollen
  • Tankreinigingsmachines lage druk
  • Tankreinigingsmachines hoge druk