Lobbenpompen

Een lobbenpomp kunt u gebruiken voor vloeistoffen met een hoge viscositeit of een hoge vaste stof gehalte. Kenmerkend is de rustige verplaatsing van vloeistoffen door de tegengestelde rotoren in de pomp.

Voordelen van lobbenpompen

 • De lobbenpomp is zeer geschikt voor het verpompen van kwetsbare vloeistoffen.
 • Kunnen zonder problemen drooglopen

Industrieën & toepassingen

 • Waterzuiveringsinstallaties (modder, afvalwater, waswater, slib tot een droge stof gehalte van 30-35%)
 • Keramische industrie (slib, klei, emaillen)
 • Bouw (eencellig cement, mortel, cement/zand-water mengsels, betoniet, grout, kalk, licht beton)
 • Papier industrie (zetmeelpasta, papierpulp tot een droge stof gehalte van 10%, houtpulp tot een droge stof gehalte van 18%, modder, kalkmelk, cellulose)
 • Mijnbouw industrie (diverse samenstellingen mijnbouw water overbrengen met bijvoorbeeld flotatie modder, vet en olie)
 • Scheepswerven (brak water, scheiding van modder)
 • Visverwerkende industrie (verpompen van kleine stukjes vis, concentraat, visafval)
 • Landbouw (afvalwaters van vee, spoeling van chemicaliën en vloeistoffen voor de consolidatie van de grond)
 • Voedingsmiddelen en drank industrie (verpompen van wijn, vruchtensappen en pulp van groenten en fruit)
 • Olijfolie Industrie (verpompen van olijfolie en olijvenpasta)
 • Suikerfabrieken (suikerhoudende oplossingen, melasse, afval modder, verdikte modder, kalkmelk)
 • Biogasinstallaties
 • Tankwagens voor afvalverwerking

Merken