Dompelpompen

Een dompelpomp kunt u onderdompelen in de te verpompen vloeistof. Dompelpompen worden door een groot aantal sectoren gebruikt. Bijvoorbeeld de aannemerij, mijnbouwbedrijven, baggerbedrijven, Toyo heeft zich gespecialiseerd in slijtvaste dompelpompen voor toepassingen in zandgroeven en diverse andere industrieën.

Voordelen van dompelpompen

 • Breed in te zetten
 • Ook mogelijkheden om vaste delen zoals gruis en kiezels mee te zuigen
 • Gemakkelijk in te zetten met een vlotterschakelaar

Industrieën & toepassingen

 • Het droogleggen van kunstmatige eilanden
 • Constructie van betonnen havenkades
 • Het verplaatsen van zwaar bezonken slib uit een residubekken
 • Ontwateren en reinigen van industriële putten
 • Het verpompen van zand en stenen
 • Zand- en grindwinning of het reinigen van bekkens
 • Verpompen van water in goud-, diamant- en steenkoolmijnen
 • Allerlei soorten baggerwerken
 • Het reinigen van haveninstallaties
 • Zandwinning in rivieren en zeeën
 • Behandelen en zuiveren van verontreinigd water
 • Ledigen van bezinkselbakken in de industrie (metaalslakken, Steenkoolslurrie, olieresiduen, afval)
 • Verpompen van afvalwater met zware bestanddelen
 • Homogeniseren en verpompen van mengsels
 • Scheepsberging
 • Ingraven en bedekken van pijpleidingen

Merken